تصادف

تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی

مقدمه

تصادفات رانندگی از حوادث شایعی است که از کم و کیف مختلفی برخوردار است.

در بعضی موارد فقط صدمه به وسایل نقلیه وارد می شود ، در مواردی علاوه بر آن صدماتی نیز بر سرنشینان وارد می شود که در این جا بحث دیات بیان شده و در مواردی هم تصادفات رانندگی منجر به مرگ و در نتیجه قتل غیرعمد می شود.

در ادامه انواع تصادفات و علت طولانی شدن روند رسیدگی به تصادفات رانندگی و بعضی مصادیق آنرا بیان می کنیم و در نهایت برخی مواد قانونی را ذکر می کنیم.

درگیری ارگان های مختلف در تصادفات رانندگی

وقتی تصادف رانندگی اتفاق می افتد؛ اگر دو طرف توافقی مساله را بین خودشان حل نکنند موجب می شوند تا افراد و ارگان های مختلفی درگیر شوند؛ از جمله:

*پلیس و افسر راهنمایی رانندگی که کروکی را می کشد و خسارات ظاهری را نوشته و اوضاع احوال آسیب دیدگی را ثبت می کند.

*مرحله بعد شرکت های بیمه هستند ،  اکثرا وسایل نقلیه تحت حمایت شرکت ها بیمه قرار می گیرند تا در زمان تصادفات هزینه ها را بیمه متحمل شود.

*در صورت وجود شکایت و یا فوت و صدمات جانی وخیم مرحله بعدی دستگاه قضایی است.

انواع تصادفات

می توان تصادفات را به سه دسته دیگر تقسیم کرد:

۱-تصادفاتی که خسارت وارده بسیار کم است و به بیمه و پلیس راهنمایی رانندگی گزارشی نمی شود.

۲-تصادفاتی که نیاز به حضور افسر و تهیه کروکی است و به بیمه رجوع می شود.

۳-تصادفاتی که منجر به فوت و خسارات خارج از محدوده ای می شود که بیمه ها آن مبلغ را نمی پردازند ، در این صورت به مراجع قضایی مراجعه می شود.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص  تصادفات رانندگی    با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

در بعضی تصادفات رانندگی مسایل مختلفی با هم در می آمیزند و باعث پیچیدگی روند پرونده می شود بطور مثال:

*در صورتی که راننده حالت عادی نداشته، قرص روان گردان و یا مشروبات الکلی مصرف کرده که در این صورت در خصوص مجازات و جبران خسارت تغییراتی حاصل خواهد شد.

*یا اینکه صحنه تصادف جابه جا شده و افسر کروکی نمی کشد و مقصر معین نمی شود.

در این مورد با مراجعه به شاهدین و یا دوربین های موجود در سطح شهر رجوع می شود.

*و یا اینکه قصورات و کاستی های شهرداری در نصب تابلو ها و رعایت موارد ایمنی مثل حفر چاه در تصادف دخیل می شود.

*یا اینکه عابران پیاده مقصر اصلی شناخته شوند ، مثلا در خیابانی که پل عابر پیاده هست و بدون توجه به چراغ مخصوص عابر از خیابان عبور کنند.

*یا اینکه تصادف در ملک و حیاط و یا پارکینگ که ملک خصوصی محسوب می شود، افسر راهنمایی رانندگی حضور پیدا نمی کند مگر اینکه خسارات جانی وارد شده باشد.

*یا اینکه اگر راننده بعد از تصادف از صحنه فرار کند و در ادامه پیگیری برای جبران خسارت متوجه می شوند که وسیله نقلیه متعلق به شرکت خصوصی یا دولتی است و شرکت نیز در مقام دفاع و خودداری از پرداخت خسارت بیان میدارد که فرد خاطی در حال انجام وظایف شرکت نبوده و عمل او متوجه اعمال شخصی اوست پس شرکت خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

چرا روند رسیدگی به تصادفات طولانی و پیچیده می شود؟

رسیدگی و پیگیری به تصادفات بیان شده در بالا که شرایط خاصی دارند در بعضی موارد باعث طولانی شدن و نتیجه ندادن و ورود بیشتر ضرر به افراد می شود و در نتیجه حقوق شهروندان پایمال و ضایع می شود.

*نبود روش متحدالشکل در رسیدگی به پرونده های مشابه و حکم و رای های مختلف.

*کمبود کارشناسان

* نداشتن علم و آگاهی کارشناسان

*نبود قوانین همه جانبه و جامعه و کارامد در خصوص تصادفات

*عدم تعاملات بین سازمان ها

*کم و کاست مقررات بیمه ها

*غیر تخصصی بودن رسیدگی در مراجع قضایی

*و در نهایت طولانی شدن روند رسیدگی

نتیجه

چند نمونه از مواد کاربردی که باعث افزایش آگاهی عمومی در خصوص تصادفات می شود به این شرح است:

ماده  ۸۷: راننده هر وسیله نقلیه که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردد، موظف است بلافاصله وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب علایم ایمنی هشداردهنده برابر ماده (۷۱) این آیین نامه، رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامی که تشریفات مربوط به رسیدگی از سوی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه پایان نیافته از تغییر وضع وسیله نقلیه یا صحنه تصادف خودداری نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراکز درمانی نماید.

تبصره: در تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله نقلیه دیگری برای انتقال فوری مجروحان به مراکز درمانی موجود نباشد، راننده وسیله نقلیه در تصادف می تواند با علامت گذاری محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه، اقدام به حمل مجروحان با وسیله نقلیه خود نماید.

ماده ۸۹: هرگاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد، رانندگان موظفند بلافاصله وسیله نقلیه را برای رسیدگی و بازدید کارشناسان تصادفات در محل حادثه، به کنار راه منتقل کنند تا موجب سد معبر نگردد.

ماده ۹۲: رانندگانی که با وسیله نقلیه متوقفی که سرنشین ندارد تصادف می نمایند؛ نباید محل وقوع تصادف را ترک کنند و در صورت مراجعه نکردن راننده و یا مالک آن، باید صاحب یا راننده وسیله نقلیه و یا ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه را از هویت و نشانی کامل خود آگاه سازند و در صورت دسترسی نداشتن به ایشان، نام و نام خانوادگی و نشانی دقیق خویش و شماره و مشخصات دیگر وسیله نقلیه خود را بر روی کاغذی نوشته و در محلی قابل دیدن بر روی وسیله نقلیه متوقف، الصاق نمایند.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص  تصادفات رانندگی    با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن