بیمهمقالات حقوقی

بیمه و انواع آن

بیمه کلمه ای است فارسی که از ریشه بیم گرفته شده و در معنای ترس می باشد. فرهنگستان ایران « بیمه را اصطلاحی بانکی برشمرده که اشخاص با پرداخت پول، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان می بایست مقدار زیان را بپردازد. » قانونگذار در ماده یک قانون بیمه مقرر می دارد : « بیمه عقدی است که به موجب آن طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت بروز یا وقوع حادثه، خسارت وارده به او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند. »

بنابراین بیمه نامه سندی است که براساس قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ بین بیمه گر و بیمه گذار تنظیم می گردد. اگر بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشند رضایت کتبی بیمه شده و در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی ا قیم بیمه شده فاقد اهلیت ضروری است، در غیر این صورت بیمه نامه باطل است.

بهتر است بخوانید : وکیل بیمه و دیه

انواع بیمه:

دریک تقسیم بندی کلی بیمه به دو بخش بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شود. برخی از مهم ترین انواع بیمه عبارتند از :

– بیمه های آتش سوزی :

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای محسوب می شود. موضوع بیمه های آتش سوزی خسارت فیزیکی و مادی و مالی است و خسارات های جانی و بدنی مورد تامین قرار نمی گیرد. برخی از انواع خطرات تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی عبارتند از : « خطرات اصلی که شامل حریق، انفجار و صاعقه می شود، خطرات تبعی که همراه با خطرات اصلی بوده و شامل زلزله، طوفان، سیل، سرقت و … می شود و خطرات اضافی که شامل خطر خود سوزی، ریزش مواد مذاب، انفجار ظروف تحت فشار و … می شود »

– بیمه های حمل و نقل کالا :

بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود چنانچه در جریان حمل و نقل کالا، خطرهای موضوع بیمه موجب تلف یا ایجاد خسارت به کالا شد بیمه گر مسئولیت جبران خسارت وارده بر کالا را برعهده گیرد. و از آن جایی که کالا مککن است به طرق مختلفی از جمله زمینی، دریایی و هوایی حمل و نقل شود لذا بیمه حمل و نقل کالا به سه دسته ی بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل زمینی و بیمه حمل و نقل دریایی تقسیم می شود که بیمه حمل و نقل دریایی جزء قدیمی ترین انواع بیمه حمل و نقل محسوب می شود. بیمه حمل و نقل مواردی از قبیل « آتش سوزی، راهزنی دریایی ، سرقت و … را تحت پوش قرار می دهد. »

– بیمه های اتومبیل :

در بیمه های اتومبیل موضوع بیمه نامه انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی ( سواری، اتوبوس، مینی بوس، موتورسیکلت، آمبولانس، ماشین های آتش نشانی و .. ) است. انواع پوشش های بیمه اتومبیل شامل :  ( بیمه بدنه « که براساس آن بیمه گر متعهد می شود چنانچه براثر حوادث رانندگی و … که طبق شرایط مندرج در بیمه نامه عهده دار مسئولیت شده است جبان خسارت کند. »، بیمه شخص ثالث « موضوع تعهد بیمه گر در این بیمه نامه عهده دار شدن مسئولیت قانونی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است. » و بیمه حوادث سرنشین « بیمه گر در این نوع بیمه متعهد می شود در صورتی که سرنشینان در اثر حادثه رانندگی فوت کرده و یا آسیب ببینند طبق شرایط بیمه به بازماندگان غرامت بپردازد. » ) می شود.

– بیمه های اشخاص:

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامینهای بیمه ای حقی همگان بوده و دولت مکلف است با مشارکت مردم افراد را در برابر انواع خطرات ( فوت، از کار افتادگی، پیری ، بیکاری و … ) بیمه نماید. لذا می توان گفت بیمه اشخاص از مهم ترین شاخه های رفاه اجتماعی محسوب شده و بدین ترتیب سازمان هایی چون سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی کشور براساس قانون عهده دار خدمات درمانی، بازنشستگی، پرداخت مستمری به خود بیمه شدگان یا بازماندگان آنان هستند.

– بیمه های مسئولیت مدنی:

ماده ی قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد : « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا سلامتی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. » . برخی از انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی عبارتند از : بیمه مسئولیت جرح بدنی، بیمه هزینه های درمانی، بیمه مسئولیت مقاطعه کاران و تولیدکنندگان ، بیمه مسئولیت کالا و …

در کنار این موارد بیمه پول، بیمه وکالت، بیمه مهندسی، بیمه اعتباری، بیمه سفر و … نیز وجود دارد.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن