دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

انواع ضمانت نامه های بانکی

یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود ارائه انواع ضمانت نامه های بانکی است. ضمانت نامه بانکی قراردادی مشروط و یا عندالمطالبه است که بانک صادرکننده ضمانت نامه به عنوان ضامن متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانت نامه و به درخواست ذی نفع در طول سررسید و یا به صورت عندالمطالبه مبالغی را به ذی نفع پرداخت کند. ضمانت نامه های بانکی بر اساس تضمین مندرج در آن، شرایط پرداخت و تعهدات مندرج در آن انواع مختلفی دارد.

بهتر است بخوانید : ضمانت نامه های بانکی

انواع ضمانت نامه های بانکی از نظر تضمین مندرج در آن:

– ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ( این نوع از ضمانت نامه به منظور انصراف داوطلب از قبول شرایط مناقصه می باشد که داوطلب در هنگام قبول مناقصه و به همراه پیشنهادهای خود ضمانت نامه بانکی ارائه می دهد. )

– ضمانت نامه های ارزی ( کلیه ضمانت نامه هایی که تعهدات آن ها به تمامی ارزها ( به جز ریال ) باشد ضمانت نامه ارزی گفته می شود. )کلیه ضوابط حاکم بر ضمانت نامه های ارزی از طریق بانک مرکزی و با مسئولیت اداره کل امور بین المللی تعیین می شود. لذا شعب ارزی مجاز به انجام امور مربوط به ضمانت نامه های ارزی نیستند. )

– ضمانت نامه های انجام تعهدات (این نوع ضمانت نامه برای انجام صحیح و به موقع تعهداتی است که به موجب قرارداد بین متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع وجود دارد می باشد. )

– ضمانت نامه های پیش پرداخت ( در مواردی که متقاضی ضمانت تقاضای قسمتی از مبلغ مورد قرارداد را قبل از انجام تعهدات از ذی نفع بخواهد، ذی نفع برای تضمین وجوه پرداختی از متقاضی درخواست ضمانت می کند که به ان نوع از ضمانت نامه، ضمانت نامه پیش پرداخت گفته می شود. )

– ضمانت نامه های استرداد حسن انجام کار ( متقاضی ضمانت با ارائه وضعت کارهای انجام شده از ذی نفع تقاضای پرداخت وجه می کند، ذی نفع با کسر ۱۰ درصد از مبلغ صورت وضعیت ارائه شده، باقی مانده را به ضمانت خواه می پردازد. در این گونه موارد ضمانت خواه می تواند با ارائه ضمانت نامه بانکی مبلغ ۱۰ درصد کسر شده را نیز از ذی نفع دریافت کند که این مشروط بر این است که ذی نفع با پرداخت مبلغ ۱۰ درصد کسر شده موافقت کند. )

– سایر ضمانت نامه ها ( از جمله این ضمانت نامه ها عبارتند از : ضمانت نامه های صندوق بیمه های اجتماعی، ضمانت نامه های امور اقتصادی و دارایی، ضمانت نامه های گمرک و سایر ضمانت نامه هایی که تحت شرایط خاص و با هدف و منظور معینی صادر می شود. )

انواع ضمانت نامه های بانکی برحسب شرایط پرداخت:

– ضمانت نامه های عندالمطالبه ( به جهت وجه عندالمطالبه « پرداخت به محض اولین درخواست » بودن اکثر ضمانت نامه ها از این نوع می باشند . براین اساس در این قبیل ضمانت نامه ها ذی نفع این اختیار  را دارد که به محض درخواست وجه مورد قرارداد را دریافت کند و هیچ گونه عذری برای متوقف کردن وجه مسموع نیست تا جایی که امکان صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه به ذی نفع وجود ندارد. )

– ضمانت نامه اسنادی ( در این نوع ضمانت نامه پرداخت وجه منوط به ارائه اسنادی است که تا حدودی موجه بودن درخواست پرداخت وجه را ثابت کند )

– ضمانت نامه با اولین درخواست موجه ( در این نوع ضمانت نامه ذی نفع می بایست ضمن مطالبه وجه به بانک اعلام دارد که ضمانت خواه « متقاضی ضمانت نامه » در اجرای تعهدات خویش قصور کرده است. )

انواع ضمانت نامه های بانکی از نظر تعهد مندرج در آن :

– ضمانت نامه مشروط و بدون قید و شرط ( ضمانت نامه مشروط، ضمانت نامه ای است که مطالبه وجه آن توسط ذی نفع منوط به اجرای شرایط مندرج در مفاد قرارداد است. مانند موردی که در بالا ذکر شد مبنی بر ارائه سند برای اثبات تخلف ضمانت خواه. اما ضمانت نامه بدون قید و شرط، برخلاف مورد قبل ذی نفع برای مطالبه وجه ملزم به رعایت شروط خاصی نبوده و بانک موظف است به محض مراجعه ذی نفع برای مطالبه ضمانت نامه نسبت به پرداخت آن بدون هیچ قید و شرطی اقدام نماید. )

– ضمانت نامه قابل تمدید و غیرقابل تمدید ( ضمانت نامه قابل تمدید بنا به درخواست ذی نفع پس از پایان اعتبار برای مدتی قابل تمدید است اما ضمانت نامه غیر قابل تمدید فقط در مدت زمان درج شده در ضمانت نامه اعتبار دارد و پس از منقضی شدن مدت قابل تمدید نبوده و باطل می شود. )

* اگر در ضمانت نامه ای قابل تمدید یا غیرقابل تمدید بودن آن ذکر نشده باشد، اصل بر غیرقابل تمدید بودن است.

– ضمانت نامه های موثر در آینده و عطف به ما سبق شونده ( در رویه فعلی بانک در هنگام صدور ضمانت نامه تنها عهده دار تعهدات آتی شده و هیچ گونه مسدولیتی نسبت به تعهداتی که پیش از انعقاد قرارداد وجود داشته است را برعهده نمی گیرد. )

در ادامه بخوانید : مشاوره حقوقی وصول ضمانت در تهران 

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن