نفقه

امتیازات نفقه زوجه بر نفقه اقارب

امتیازات نفقه زوجه بر نفقه اقارب

نفقه زوجه همچون نفقه اقارب مشروط به فقر انفاق شونده و تمکن شخص منفق نیست و زوجه اگر چه متمکن باشد تکلیف انفاق شوهر اسقاط نمی شود بلکه مطابق ماده ۱۱۰۷ ق.م نفقه زوجه عبارتست از همه ینیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زوجه ،زوجه می تواند نفقه زمان گذشته را نیز برخلاف اقارب مطالبه کند همچنین نفقه زوجه کاملا یک طرفه است و در صورت تمکن زوجه و فقر شوهر تکلیفی حقوقی برای پرداخت نفقه بر عهده زوجه نیست در حالی که نفقه ا قارب دوطرفه است .

طلب زوجه بابت نفقه علاوه برتقدم بر نفقه اقارب بر دیون عادی نیز مقدم است البتع تبصره ۲ ماده ۱۲ ق.ح.خ  نفقه اولاد را نیز از این بابت هم ردیف نفقه زوجه دانسته است . لازم به ذکر است در دو قانون امور حسبی براساس ماده ۲۲۶ بند الف طبقه چهارم ،نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ ق.م و به همین شیوه در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تقنین شده است .

ماهیت نفقه زوجه :

شوهر برای گذراندن زندگی و تشیید مبانی خانواده اموال مختلفی را در اختیار زوجه قرار می دهد ،این اموال از نظر ارزش و ماندگاری انواع مختلفی دارند ،حال این سوال مطرح می شود که این اموال از سوی زوج به وی تملیک شده است یا زوجه صرفا اذن در انتفاع دارد ؟برای پاسخ به این پرسش باید به اراده شوهر ،عرف و عادت رجوع کرد و میان اموال مصرف شدنی و بدون قابلیت بقا و اموال با قابلیت بقا همراه با انتفاع تفاوت گذارد .

در مورد اموال دسته نخست باید مالکیت زوجه را پذیرفت زیرا حق انتفاع در این اموال از مالکیت جدا شدنی نیست با توجه به عرف و عادت و ظاهر این عمل می توان زوجه را مالک این اموال دانست بنابراین در صورت صرفه جویی و نگه داشتن مقداری از آنها وی می تواند هر نوع تصرفی در ان داشته باشد .

قابل ذکر است فقط آن دسته از این اموال به مالکیت زوجه در می آید که برای مصرف خودش به او سپرده شده باشد نه اموالی که برای نفقه اولاد یا پس انداز و … به او سپرده شده باشد در مورد این گونه اموال زوجه فقط امین شوهر است .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

اما در مورد اموال دسته دوم با توجه به عرف و عادت ،وضعیت همه آنها یکسان نیست مثلا لباس زوجه مطابق عرف و عادت به عنوان تملیک به وی داده می شود اما مسکنی که در آن سکنی دارد فقط اذن در انتفاع از آن به او سپرده شده است ،البته می توان در این اموال نیز شرط خلاف نمود زوجه باید در مصرف این اموال جانب عرف و مصلحت خانواده را در نظر داشته باشد در غیر این صورت موجب ضمان و مسئولیت مدنی او می باشد . اگر چه عدم تمکین ،مسقط حق نفقه است اما تمکین را نمی توان عوض نفقه دانست ،برخی معتقدند شرط پیدایش تعهد نفقه این است که شوهر قدرت جماع داشته باشد به نظر میرسد تصور عوض بودن نفقه برایتمکین برای شان انسان و نهاد خانواده در تعارض است ،نفقه حقی است که قانون به موجب ماده ۱۱۰۶ ق . م برای زوجه و بر عهده ی شوهر قرار داده است و عدم تمکین مانع آن است نه عوض آن . بنا براین اگر زوج قدرت جماع نداشته باشد و یا زوجه حاضر به تمکین بوده اما شوهر سرباز زند زوجه همچنان مستحقنفقه است همچنین اگر زوجه مطابق ماده ۱۱۰۸ ق. م با مانع مشروع مثل امراض مقاربتی از تمکین سرباز زند از نفقه محروم نخواهد شد . مضافا آنکه اگر نفقهجنبه عوض داشت باید تصرفات شخص سفیه در این مورد با محدودیت روبه رو می شد .

میزان نفقه :

نفقه فقط در عقد دائم تکلیف شوهر است و در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر در صورت شرط در عقد ،یا ان که عقد بر مبنای ان جاری شده باشد .نفقه عبارت است از تامین نیازهایی که زن مطابق عرف و عادت و معمول امثال خود را (با توجه به زندگی مشترک فعلی و خانواده پدری )به آنها نیاز دارد و مواردی که در ماده ۱۱۰۷ ق. م ذکر شده کاملا جنبه تمثیلی داشته و قید از قبیل نیز موئد این معناست . بنابراین نمی توان میزان نوعی را برای نفقه برگزید و باید در هر مورد جداگانه بررسی شود وهر جا که از ملزومات تشیید مبانی خانواده لازم باشد شوهر مکلف به پرداخت است .

البته رعایت حال زوجه به معنای زیر پا گذاشتن حقوق شوهر و در سختی افتادن او نیست بر طبق آیه قران کریم هیچ کس به بیش از مقدار توانایی اش مکلف نمی باشد هر کس به اندازه وسعش انفاق می کند پس در تعیین کمیت وکیفیت نفقه باید ملاک را وضع طرفین و عرف دانست .

نفقه گذشته :

اگر مردی نفقه زوجه خود را تادیه ننماید و برای این ترک فعل دلایل موجه قانونی نیز از قبیل نشوز زن و… نداشته باشد ،زوجه می تواند هر گاه که اراده نماید نفقه ایام گذشته خود را با تقدیم دادخواست مطالبه نماید و با توجه به انکه در برخی موارد زوج مستمرا ترک انفاق دارد ،زوجه می تواند نفقه گذشته ،حال تا زمان صدور حکم را مورد مطالبه قرار دهد

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

حتما بخوانید :

نفقه در عده وفات

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن