خدمات حقوقی

اعسار چیست؟

اعسار چیست ؟

اعسار به وضعیت شخصی غیرتاجر گفته می‌شود که به نداشتن دارایی و یا مال قدرت پرداخت دیون(بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی را نداشته باشد.

معسر بودن بدهکار زمانی ثابت می‌شود که تمامی بدهکاران وی اعتراف کنند و همچنین دو مرد عادل شهادت دهند.

در یک تقسیم‌بندی اولیه اعسار به دو دسته تقسیم می‌شود :

 1. اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی : در فرآیند دادرسی و طرح دعوا و حکم هزینه‌های متعددی وجود دارد که بستگی به فرآیند دادرسی و درخواست ما دارد در این حالت بعد از اثبات معسر بودن شخص طبق قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر از هزینه دادرسی به طور موقت می‌شود.
 2. اعسار از پرداخت محکوم به : این در حالتی است که شخص قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نمی‌باشد به عبارت دیگر اگر شخصی در دادگاه محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و توانایی پرداخت را نداشته باشد و این مورد هم در دادگاهی دیگر اثبات شود ، معسر از پرداخت محکوم به شمار می‌رود.
برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

 

مجازات معسر در صورت عدم اثبات یا تخلف :

اگر حکم معسر بودن فرد در زمینه محکوم به باشد و این ادعا اثبات نشود دادگاه علاوه بر اینکه ادعای وی را رد می‌کند به جرایم مالی زیر نیز محکوم می‌شود :

 • مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی
 • حق الوکاله وکیل

همچنین مواردی هستند اثابت تخلف مدعی محکوم به حبس خواهد شد از جمله :

 • اگر بعد از صدور حکم ثابت شود که شخص به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
 • اگر ثابت شود شهود به دروغ شهادت داده باشند آن‌ها نیز به حبس محکوم می‌شوند.
 • اگر بعد از صدور حکم معسر دارای مالی شود ولی همچنان خود را معسر معرفی کند.
 • شخصی با مدعی تبانی کرده و بر خلاف واقع طلبکار او معرفی نماید ، در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

چند نکته درباره حکم اعسار :

 • در صورت اثبات معسر از قسمتی یا تمامی هزینه‌های دادرسی معاف شده و از وکیل رایگان استفاده خواهد کرد.
 • یکی از مزیت‌های حکم اعسار در مورد حقوق خانواده است به صورتی که مطابق قانون حمایت خانواده موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه (زن) است اما اگر حکمی در مورد اعسار زوج (شوهر) صادر شود طلاق بدون پرداخت حقوق مالی ثبت می‌شود اما زوج باید طبق حکم دادگاه بدهی‌های خود را طبق یک زمان‌بندی پرداخت کند.
 • مطابق قانون اگر شخص بدهکار محکوم به قرار ممنوع‌الخروج بودن شود و جنانچه معسر بودن وی در دادگاه اثبات شود این حکم برداشته می‌شود.
 • چنانچه در طی فرآیند دادرسی مدعی فوت بکنند ورثه وی نمی‌توانند از حکم معسر بودن موروث خود استفاده کنند مگر آنکه معسر بودن خودشان نیز به اثبات دادگاه برسد.
 • چنانچه تاجری معسر باشد با توجه به قانون تجارت باید درخواست ورشکستگی دهد و در صورت اثبات این ادعا می‌تواند از اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی شود.
 • در صورتی که معسر بودن شخص اثبات شود و معسر توانایی پرداخت یک جای بدهی خود را نداشته باشد اما بتواند آن را به تدریج پرداخت کند دادگاه با توجه به وضعیت مالی معسر بدهی او را تقسیط می‌کند.
برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن