مقالات حقوقی

اعتبار اسناد یا ال سی

اعتبارات اسنادی  به عنوان تعهدی از بانک عمده ترین روش پرداخت در بازرگانی و معاملات بین المللی است و به جهت اطمینانی که برای طرفین معامله ایجاد می کند کاربرد گسترده ای دارد. اعتبارات اسنادی یا ال سی دارای اصول و قواعدی همچون اصل استقلال است. اصل استقلال در ال سی بدین معنا است که اصولاً بانک ها در اختلافاتی که در مورد قراردادهای بین طرفین ایجاد می شود دخالتی ندارد مگر در صورت وقوع تقلب که به عنوان یک استثنا در اصل استقلال اعتبارات اسنادی محسوب می شود.

از آن جایی که اشخاصی که در عملیات اعتبارات اسنادی حضور دارند معمولاً بیش از دو نفر بوده و از ملیت های مختلف هستند تقلب در آن از سوی هریک از اطراف اعتبارات اسنادی ( فروشنده، خریدار، شخص ثالث، بانک پرداخت کننده) بسیار دیده می شود.

بهتر است بخوانید : جعل در نظام پولی و بانکی

تعریف اعتبارات اسنادی یا ال سی :

ال سی سندی است که به طور عمده در معاملات تجاری بین المللی مورد استفاده قرار گرفته که در پی آن بانک متعهد می شود که براساس شرایط مندرج در اعتبارنامه مبلغ معینی را به فروشنده بپردازد.

مزیت ال سی برای فروشنده : از آن جایی که با وجود اعتبارات اسنادی بهای کالا توسط بانک گشاینده اعتبار پرداخت می شود، فروشنده از پرداخت بهای کالای فروخته شده مطمئن بوده و نگرانی از این حیث ندارد.

مزیت ال سی برای خریدار: خریدار نیز با وجود ال سی از انجام تعهدات فروشنده مبنی بر تحویل کالا مطابق با کالای سفارش داده شده اطمینان کافی دارد.

طرف های درگیر در اعتبارات اسنادی یا ال سی :

– خریدار یا متقاضی ( شخصی که از بانک گشاینده اعتبار درخواست می کند اعتباری به سود فروشنده صادر کرده و متعهد به پرداخت شود. )

– ذی نفع یا فروشنده ( شخصی است که مبلغ اعتبار ببه سود او صادر می شود تا در صورت رعایت شرایط مندرج در اعتبار وجه تمورد نظر به او پرداخته شود. )

– بانک گشاینده اعتبار ( بانکی است که به درخواست متقاضی اقدام به گشایش اعتبارنامه کرده و متعهد به پرداخت وجه به فروشنده می شود. )

– بانک ابلاغ کننده ( بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب می شود برای ابلاغ وجه ال سی به فروشنده. )

– بانک تایید کننده ( بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار یا فروشنده متعهد به پرداخت وجه اعتبارنامه به ذی نفع می شود. )

– بانک پوشش دهنده ( بانکی است که اجازه ی پوشش مبلغ ال سی را براساس مجوز دریافت شده به بانک گشاینده می دهد. )

انواع اعتبارات اسنادی یا ال سی :

– اعتبار اسنادی برگشت پذیر ( در این نوع اعتبارنامه خریدار می تواند تا پیش از آنکه فروشنده اسناد حمل کالا را به بانک بدهد، اعتبارنامه را فسخ یا اصلاح نماید. )

– اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ( در این نوع اعتبار اسنادی بانک به صورت قطعی متعهد به پرداخت می شود و بانک تا موعد سررسید و بدون رضایت فروشنده نمی تواند آن را اصلاح یا فسخ کند. )

– اعتبار اسنادی تایید شده ( این نوع اعتبار که بیشترین تضمین را برای فروشنده در پی دارد در واقع بدین شکل است که بانک کارگزار یک تعهد جداگانه و اضافه بر تعهدی که بانک گشاینده اعتبار داده است به صادرکننده می دهد. )

– اعتبار اسنادی دیداری ( در این نوع از اعتبارات اسنادی بانک گشاینده اعتبار به محض ارائه اسناد مربوطه مبلغ اعتبار تعیین شده را خواهد پرداخت. )

– اعتبار اسنادی مدت دار ( اسناد اعتباری مدت دار شامل دو نوع اعتبار اسنادی قبولی و اعتبار اسنادی با پرداخت موخر می شود. در این نوع اعتبار اسنادی بانک مبلغ ال سی را در سررسید تعیین شده پرداخته و برای واردکننده کالا مدت تعیین می کند. )

– اعتبار اسنادی با علامت قرمز ( زمانی که فروشنده کالا فقط نقش واسطه را دارد مبلغی را به صورت پیش دریافت از بانک گشاینده اعتبار دریافت می کند، سپس بانک گشاینده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده مبلغ پیش پرداخت ر با جوهر قرمز ا در ال سی می نویسد. )

– اعتبار اسنادی گردان ( اعتباری است که مبلغ آن پس از هربار برداشت توسط فروشنده تا مدت اعتبار و در حد همان مبلغ گشایش اولیه تجدید شدنی است. این اعتبارنامه شامل دو نوع جمع پذیر و جمع ناپذیر می باشد. )

– اعتبار اسنادی قابل انتقال ( زمانی که فروشنده در زمان فروش کالا، مالک کالا نبوده و یک شخص دیگر باید اقدام به تهیه کالا کند، فروشنده از  بانک تایید کننده یا ابلاغ کننده می خواهد که مبلغ اعتبار را به تهیه کننده کالا واگذار کند، بانک گشاینده اعتبار در صورت قابل اعتبار بودن مدارک فروشنده اعتبارنامه را واگذار می کند. )

– اعتبار اسنادی پشت به پشت ( اگر فروشنده قصد داشته باشد خریدار از مبلغ اصلی کالا مطلع شود از این نوع ال سی استفاده می کند. بدین شکل که فروشنده از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده می خواهد که اعتبار جدیدی که مبلغ آن از اعتبار اولیه کمتر است را به منظور کسب سود بیشتر به پشتوانه اعتبار اسنادی اولیه که خریدار به نفع او باز کرده است صادر کند. )

اعتبار اسنادی مستقیم ( یعنی اعتباری که بانک گشاینده مستقیماً به فروشنده می دهد و فروشنده نیز اسناد و مدارک مورد معامله را به بانک می دهد. )

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم حدیثه شهاب 

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن