دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی

به طور کلی وقتی حکمی ‌قطعی شد، یعنی مهلت تجدیدنظر گذشت و تجدیدنظر‌خواهی نشد، رای قابل تغییر نیست و نمی‌توان دوباره به دعوا رسیدگی کرد؛ اما در مواردی که قانون مشخص کرده ، این امکان وجود دارد که موضوعی که حکم در‌باره آن صادر شده است، دوباره بررسی شود که به این عمل اعاده دادرسی گفته می‌شود.

در قانون دیوان عدالت اداری فقط در شش مورد اجازه اعاده دادرسی داده شده است:

اول این‌که حکمی‌که صادر شده است به موضوع دعوا ربطی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر مسأله‌ای که بر سر آن دعواست یک چیز باشد و حکمی‌که صادر شده چیز دیگر.

دوم، حکمی که صادر شده است بیشتر از میزان مورد درخواست طرفین باشد .

و سوم وقتی است که در حکم صادرشده تضاد وجود داشته باشد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

چهارم وقتی است که حکمی‌ که صادر شده است با حکم دیگری درباره همان دعوا و همان افراد که قبلا صادر شده در تضاد باشد.

پنجم در موردی است که مدارکی که بر اساس آنها حکم صادر شده است، پس از صدور حکم‌، جعلی بودن یا بی‌اعتبار بودن آنها توسط مراجع قضایی تایید شده باشد

مورد ششم حالتی است که پس از صدور حکم، اسنادی به دست طرفین برسد که مشخص شود در جریان رسیدگی مهم بوده و ثابت شود که این اسناد و مدارک تا قبل از صدور حکم در اختیار دو طرف دعوا نبوده است.

اگر یکی از این شش مورد وجود داشت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد تا پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا‌ که ممکن است نتیجه رسیدگی کاملا تغییر کند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

  حتما بخوانید :

اعاده دادرسی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن