مقالات حقوقی

مستحق للغیر در آمدن مبیع

ضامن درک که در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی آمده است در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد بیع

عقد بیع از مهم ترین عقود معین بوده که بیشترین کاربرد را در روابط بین افراد دارد. عقد بیع از…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد معاوضه

عقد معاوضی در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به معنای مبادله کالا و خدمات است. قانون مدنی…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

انحلال قراردادها

انحلال به معنی برهم زدن قرارداد و جلوگیری از ادامه و تداوم عقد و قرارداد است. با انحلال قرارداد اعتبار و…

بیشتر بخوانید »
اخبار حقوقی

سقوط تعهدات

سقوط تعهدات و انحلال قراردادها دو عامل اصلی و بزرگ برای  زوال و از بین رفتن عقود محسوب می شود.…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

معاملات فضولی

براساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست لو…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

مسئولیت قراردادی

الزام آور بودن قراردادها که در مقالات پیشین با عنوان های اصول حاکم بر قراردادها و تعریف و اقسام عقد…

بیشتر بخوانید »
اخبار حقوقی

شروط ضمن عقد

هنگامی که عقد و یا قراردادی میان دو یا چند نفر منعقد می شود تعهداتی برای هریک به وجود می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اصل بر آزادی قراردادها است و قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تعریف و اقسام عقد

به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن