دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباری

بانکداری الکترونیکی و جرایم مرتبط با آن

در تعریف بانکداری الکترونیک می توان گفت، بانکداری برخط ( الکترونیکی) عبارت است از فراهم آوردن امکاناتیبه صورت ۲۴ ساعته…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

بررسی جرایم ارزی با تکیه بر جرم علیه امنیت اقتصادی کشور

واژه ارز در لغت به معنای قیمت، بها و نرخ بوده که این واژه در بانکداری بین المللی به صورت…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

جرایم ارزی وارد کنندگان کالا

بر اساس ماده ۴ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و بند ۲ ماده ۸۵  قانون…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

ضمانت اجرای نقض تعهدات ارزی واردات کالا

ضمانت در لغت به معنای ضامن شدن است و هرگاه قانونی نقض شود قدرت عمومی برحفظ نظم و قانونی که…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تعهدات ارزی واردکنندگان کالا

از آن جایی که واردکنندگان کالا جهت واردات کالا مقادیری از منابع ارزی را کشور خارج می کنند پس اعمال…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

شکایت از ارائه خدمات گمرکی

به گزارش ایسنا از دی ماه سال ۱۳۹۵ تا کنون دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات گمرک ایران از الکترونیکی…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

قاچاق گمرکی

در بیان تعریف قاچاق باید گفت در ابتدا و براساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

فرآیند تامین ارز برای واردات کالا

به طور کلی فرایند تامین ارز برای واردات کالا به دو روش بانکی و غیر بانکی انجام می گیرد که…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

واردات کالا  و قوانین مربوط به آن

واردات کالا  و قوانین مربوط به آن واردکنندگان کالا اعم از اینکه شخص حقوقی یا حقیقی باشند برای ورود کالا…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

قوانین مربوط به ترخیص کالا از گمرک

فرآیند ترخیص کالا عملی است که به موجب آن کالا از حالت قاچاق در آمده و برای ورود به کشور…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن