اخبار حقوقی

سقوط تعهدات

سقوط تعهدات و انحلال قراردادها دو عامل اصلی و بزرگ برای  زوال و از بین رفتن عقود محسوب می شود.…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

معاملات فضولی

براساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست لو…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

مسئولیت قراردادی

الزام آور بودن قراردادها که در مقالات پیشین با عنوان های اصول حاکم بر قراردادها و تعریف و اقسام عقد…

بیشتر بخوانید »
اخبار حقوقی

شروط ضمن عقد

هنگامی که عقد و یا قراردادی میان دو یا چند نفر منعقد می شود تعهداتی برای هریک به وجود می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اصل بر آزادی قراردادها است و قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تعریف و اقسام عقد

به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

اصول حاکم بر قراردادها

وقوع تمامی عقود و قراردادها آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. اصول حاکم بر قراردادها از جمله ی این…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

تخلفات مربوط به امور بهداشتی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی[۱] که اشعار می دارد صنوفی که قانون خاص دارند از شمول…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

تخلفات و تعزیرات مربوط به امور درمانی

باتوجه به نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۷۹/۷-۳/۳/۱۳۸۴ و ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲…

بیشتر بخوانید »
تعزیرات حکومتی

تخلفات و تعزیرات مربوط به عرضه و فروش دارودر داروخانه

از آن جایی که داروخانه داری یکی از شغل های مهم محسوب شده که ارتباط مستقیم با سلامت افراد دارد…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن