اخبار حقوقی

عقد مضاربه

مضاربه از ریشه ضرب و در لغت به معنای سیر و سفر در زمین است. عقد مضاربه در اصطلاح فقها…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد مزارعه

مزارعه از ریشه زرع و در لغت به معنای باهم کاشتن می باشد. عقد مزارعه از جمله عقود لازم[۱] بوده…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد مساقات

مساقات در لغت به معنای آبیاری و سیراب کردن است و عقد مساقات قراردادی است لازم[۱] که میان صاحب درختان…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد شرکت

شرکت عقدی است رضایی[۱]، جایز[۲]، تملیکی[۳] و معوض[۴] که عبارت است از اینکه شی واحدی به نحو اشاعه متعلق به…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

انحلال عقد اجاره

انحلال در لغت به معنای نابود شدن و از بین رفتن است و در اصطلاح حقوقی به پایان یافتن یک…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

قرارداد رحم اجاره ای

وفق ماده ۱۸۳ قانون مدنی:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

اجاره حیوانات

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

اجاره اشخاص

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

انتقال و فروش سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ سرقفلی مغازه با عنوان حق کسب و پیشه معرفی می شد. به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ سرقفلی مغازه با عنوان حق کسب و پیشه معرفی می شد. به…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن